Facilitator

Begeleiden met resultaat

Workshops hebben een grote potentie: je kunt er met veel mensen in weinig tijd enorm bruikbare resultaten mee bereiken.

Begeleiding is het sleutel-begrip, de rol daarbij is die van facilitator. Van zes tot honderd deelnemers is werkbaar…

Zeker 500 van gedaan, in totaal. En boeken over geschreven ook.

Hieronder aan het werk in een workshop.

Belastingdienst portal groep workshop
Belastingdienst portal groep workshop