ICT Architect Industrie 4.0

ICT Architectuur gaat over de grote lijnen – die moeten eerst

Het oplossen van complexe ICT vraagstukken lukt niet meer met één project, dat laten lopen en dan klaar. Alleen simpele uitdagingen laten zich zo oplossen.

ICT Architectuur biedt de aanpak om de grote lijnen eerst uit te werken, met als resultaat de beschrijving van de structuur van de oplossing. Zodat eerst besloten kan worden tot de juiste richting waar de oplossing gevonden moet worden, om pas daarna de details van de oplossing uit te werken.

Als thema nu druk met Industrie 4.0, waarin ook Smart Industries een plek heeft. En waar Big Data, IoT en AI een plek aan het verwerven zijn. In dit thema bezig met het proces om MKB bedrijven te leren en te begeleiden om een onderneming te worden die past in het Industrie 4.0 tijdperk.

Vandaar ook betrokken bij het opwekken, distribueren en stimuleren van duurzame energie. Met het accent op de Smart Consumer, die op basis van de juiste informatie betere besluiten neemt over energieverbruik.

Architectuuruitwerkingen zijn meestal matrices en documenten. Vrijwel altijd intern bedoeld en niet vrij voor publicatie. Hieronder wat beelden om de toon te laten zien.

Masterdata Principes x Efficiency, Effectiviteit en Risico
Informatie Initiatieven x Rendement voor Organisatie
Werken aan een Domein Architectuur
Schetsmatige uitwerking Services Architectuur
Klik op een foto om deze beter te bekijken.