Master

Ik ben bezig geweest met de Master Talentontwikkeling en Diversiteit op de Hanzehogeschool. Als student.

Enorm leuk programma met in de kern praktijkonderzoek doen om talenten bij studenten en jou zelf als leraar te ontwikkelen. Met daarbij het inzicht dat elk mens anders is en dus een eigen talentontwikkelpad loopt (dat is de diversiteit).

Inmiddels klaar met de studie en mooi afgestudeerd op het onderwerp “Talentmomenten stimuleren tijdens hoog-diverse leergemeenschapsessies met behulp van opdrachten”. De kern van het onderzoek was te bepalen welke eigenschappen een opdracht in een leergemeenschap het beste kan hebben om de kans op talentmomenten te vergroten. Er zijn ruim 250 eigenschappen relevant voor een opdracht, ik vond drie belangrijke eigenschappen in het kader van mijn afstudeeropdracht:

  • Gerichtheid op zelfreflectie en assistentie bij reflectie;
  • Conflict in de opdracht (met name persoonlijke waarden-conflicten);
  • Moeilijkheidsgraad van de opdracht.

Over hoe je deze eigenschappen in een opdracht verwerkt heb ik een korte presentatie uitgewerkt (beroepsproduct). Er is veel meer over dit alles te zeggen maar daar was in de context van het afstuderen nu geen ruimte voor. Als je wilt, spreken we er een keer over af en sparren we erover.

Je kunt de thesis (document) en het beroepsproduct (presentatie) downloaden om te bekijken wat ik ervan gemaakt heb.